Услуге

Сазнајте више о нашим високо квалитетним услугама

SR
EL
EN
EN
EL
SR
Services

УСЛУГЕ

Еcen има искусно особље, спољне сараднике , инжењере и адвокате који су стручњаци за поставање малих хидроелектрана.

Еcen, са дугогодишњим искуством и стручним научним вештинама пружа поуздане и квалитетне услуге кроз цео спектар развоја и функционисања малих хидроелектрана.

ДЕТАЉНИЈЕ О НАШИМ УСЛУГАМА

+Почетнa проценa / мерења протока

Почетна евалуација хидродинамике и тачна локација су можда најважнији део развоја мале хидроелектране. Пошто изградња мале хидроелектране укључује велики број фактора (хидролошки, заштита животне средине, укључење у мрежу, приступ, изградња ), веома добро и свеобухватано познавање релевантних области је од суштинског значаја.

Еcen, са дугогодишњим учешћем у овој области и са својим искуством и научним потенцијалом на располагању, гарантује поуздану процену и оптимално решење за развој потенцијалне локације.

Ecen поседује потребну опрему за мерење тока и хидролошко прикупљање података.

+Процедуре за лиценцирање

Одобрење за мале хидроелектране обично представља мукотрпан процес који захтева сарадњу са многим државним органима и великим бројем одобрења.

Еcen је лиценцирала велики број малих хидроелектрана, што гарантује најбоље могуће резултате.

+Дизајн и инжењеринг

Изградња мале хидроелектране је сложен инжењерски подухват на који утиче велики број фактора. Техничке студије, почетна процена и спровођење студија су од кључног значаја за правилан развој пројекта и адекватан повраћај инвестиције.

Еcen има дугогодишње и разноврсно искуством као и тим искусних инжењера на располагању чиме може да пружи партнерима реалне техничке студије и решења за све проблеме.

+Консултације за опрему

Избор праве опреме је оно што чини мале хидроелектране сигурним и профитабилним инвестицијама. Свака мала хидроцентрала је комплексан пројекат са својим особеностима, те избор најпогодније опреме захтева одлично познавање техничких аспеката и тржишних кретања у том сегменту.

Еcen је радио са водећим компанијама за производњу опреме и у могућности је да обезбеди поуздане савете о избору најповољније опреме , укључујући:

 • Турбинe - Генераторе
 • Системе за аутоматизацију
 • Хидрауличне системе - компоненте
 • Цевовод
 • Апликације за комуникацију

 • +Project Management

  Надзор изградње мале хидроелектране је процес који захтева сарадњу и мултидисциплинарну стручност. Правилан надзор одржава ниске трошкове изградње и обезбеђује адекватан квалитет реализације пројекта.

  Еcen има велико искуство и може да спроведе надзор изградње малих хидроелектрана на било ком степену сложености. Еcen је такође развио мрежу сарадника кроз селекцију по највишим критеријумима квалитета . Штавише, компанија има процедуре којим се процењују и предлажу нови партнери, као и проширивање расположивих опција.

  Еcen са тимом својих искусних инжењера обезбеђује високо квалитетне резултате кроз грађевински надзор и грађевинске услуге управљања пројектима.

  +Консултације у вези финансирања

  Мала хидроцентрала представља велику инвестицију и захтева значајна средства за изградњу, док су оперативни трошкови релативно ниски. Дакле, избор и проналажење одговарајућег начина финансирања, нарочито за пројекте са ниском профитабилношћу је оно што ће одредити да ли је улагање у мале хидроелектране одржив и профитабилан посао.

  Учествујући у великом броју пројеката, Еcen је остварио дугорочна партнерства са финансијским институцијама и уз такво стечено искуство, у позицији је да понуди савет о финансирању пројеката и могућностима за њихово интегрисање у програме субвенционисаних пројеката када су доступни.

  +Рад и одржавање

  Да би изграђена мала хидроцентрала била продуктивна, мора да постигне оптималну експлоатацију постојећег хидропотенцијала и високу расположивост мреже електричне енергије. То је могуће уз правилно управљање свим ресурсима, особљем и опремом.

  На местима где је Еcen одговоран за одржавање и рад постројења, компанија прати одржавање кроз 24-часовни мониторинг, интервенише и правовремено решава сваку проблематичну ситуацију, постижући тиме одличан степен eфикасности.

  Такође, ecen је разгранао мрежу партнера и може да обезбеди веома специјализоване услуге као што су:

 • Провера ефикасности енергетског система
 • Провере генератора турбине
 • Поправке врло специфичних кварова

 • +Реновирање / Унапређење

  Низ проблема, као што су старење инсталиране опреме, лош почетни прорачун, различити технички проблеми, чести кварови, лош квалитет опреме и низак степен доступности смањују продуктивност многих хидроелектрана. У таквим случајевима потребно је да се побољша и унапреди процес реновирања, реконструкције и побољшају инфраструктура и опрема.

  Ecen има искусно техничко особље и може да пружи савете о побољшању рада електране и предузме пројектовање и имплементацију било ког аспекта потребног да се повећа продуктивност постројења, као што је замена застареле електро опреме, инфраструктуре и измене у режиму рада.

  +Due Diligence

  Мала хидроелектрана, може бити сигурна и профитабилна инвестиција ако је претходио тачaн due diligence. На изградњу и рад мале хидроелектране утиче велики број фактора, техничких, финансијских или правних. Due diligence је у том случају изузетно важнaн и захтева специјализоване стручњаке који имају потпуна и свеобухватна знања из области малих хидроелектрана.

  Еcen има искусан кадар и заједно са спољним партнерима, инжењерима, економистима, правницима може да обезбеди адекватну подршку, без обзира да ли је мала хидроелектрана у фази пројектовања или рада.

  +Партнерство кроз консултације

  Технологија која се користи у градњи малих хидроелектрана је једна од најважнијих зелених технологија и улагања у њу су сигурна и ефикасна, што је разлог зашто постоји велико интересовање многих компанија широм Европе да инвестирају у ову област. Многи од њих имају значајан финансијски потенцијал али им недостају лиценцирани пројекати. Такође, постоје многа мала предузећа или појединци који су завршили лиценцирање хидроелектрана, али из различитих разлога немају финансијску способност за реализацију ових пројеката.

  Еcen послује у oбласти малих хидроелектрана 16 година, познаје читаво европско тржиште и повремено је радио са компанијама које имају велики финансијски потенцијал и које су заинтересоване за улагање у мале хидроелектране, као и појединце који имају пројекте али из економских разлога не могу да их следе. Еcen пружа поуздане консултације о одговарајућој техничкој и финансијској процени малих хидроелектрана, консултације за проналажење поузданих партнера и доприноси у успешном склапању споразума за обе стране, а у циљу имплементације малих хидроелектрана.

  Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
  top