Чиме се бавимо

Сазнајте о начину на који послујемо

SR
EL
EN
EN
EL
SR
ECEN

ЧИМЕ СЕ БАВИМО

+Развој, изградња и управљање својим пројектима

Развија, гради и управља сопственим малим хидроелектранама

Еcen активно учествује у областимa малих хидроелектрана 16 година и стекла je значајно знање и стручност. Својим капацитетима и уз искусно особље може да покрије цео спектар имплементaције новог пројекта. Полазећи од почетне процене пројекта, спроводи неопходне студије, поступак за издавање дозвола, саветује у селекцији и куповини опреме, финансирању и изградњи хидроелектрана.

Еcen сарађује са трећим странама и учествује као партнер у изградњи нових малих хидроелектрана.

Еcen тражи и остаје отворена за сарадњу са компанијама које су лиценциране за пројекте, али немају техничке и финансијске капацитете да их имплементирају, као и са компанијама заинтересованим за улагање у мале хидроелектране и траже лиценцираног партнера који има неопходну стручност.

+Услуге

 • Почетнa проценa / мерења протока
 • Процедуре за лиценцирање
 • Дизајн и инжењеринг
 • Консултације за опрему
 • Project Management
 • Консултације у вези финансирања
 • Рад и одржавање
 • Реновирање / Унапређење
 • Due Diligence
 • Партнерство кроз консултације

 • Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
  top