Δραστηριότητες

Δείτε αναλυτικά τα έργα μας

EL
EN
EN
EL
ECEN

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

+ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ECEN αναπτύσσει κατασκευάζει και λειτουργεί δικά της έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

H ECEN δραστηριοποιείται στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 1998, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία, διαθέτει έμπειρο προσωπικό και δυνατότητες χρηματοδότησης και με τις δικές της δυνάμεις μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα υλοποίησης ενός νέου έργου. Ξεκινά από την αρχική αξιολόγηση ενός έργου, συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες, διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, προχωρεί στην επιλογή και παραγγελία εξοπλισμού, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί δικά της έργα ανανεώσιμων πηγών ή έργα αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ECEN συνεργάζεται με τρίτους και συμμετέχει σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ως εταίρος.

Η ECEN επιδιώκει και παραμένει πάντοτε ανοικτή σε συνεργασίες με εταιρείες που διαθέτουν αδειοδοτημένα έργα αλλά δεν διαθέτουν τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες για την υλοποίησή τους όπως επίσης και με εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών και αναζητούν κάποιο αδειοδοτημένο έργο ή κάποιο συνεργάτη που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
top