Δραστηριότητες

Δείτε αναλυτικά τα έργα μας

SR
EL
EN
EN
EL
SR
ECEN

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

+Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ιδίων έργων

Η ECEN αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί τους δικούς της υδροηλεκτρικούς σταθμούς

Η ECEN δραστηριοποιείται στον χώρο των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εδώ και 16 έτη, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία, διαθέτει έμπειρο προσωπικό και δυνατότητες χρηματοδότησης και με τις δικές της δυνάμεις μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα υλοποίησης ενός νέου έργου. Ξεκινά από την αρχική αξιολόγηση ενός έργου, συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες, διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, προχωρεί στην επιλογή και παραγγελία εξοπλισμού, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και λειτουργεί δικούς της μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η ECEN επίσης συνεργάζεται με τρίτους και συμμετέχει και σε νέους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ως εταίρος

Η ECEN επιδιώκει και παραμένει πάντοτε ανοικτή σε συνεργασίες με εταιρείες που διαθέτουν αδειοδοτημένα έργα αλλά δεν διαθέτουν τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες για την υλοποίησή τους όπως επίσης και με εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και αναζητούν κάποιο αδειοδοτημένο σταθμό ή κάποιο συνεργάτη που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

+Παροχή υπηρεσιών

Η ECEN διαθέτει έμπειρο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Mε την πολυετή εμπειρία της παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα ανάπτυξης κατασκευής και λειτουργίας ενός ΜΗΥΣ.

 • Αρχική αξιολόγηση / Μετρήσεις Ροής
 • Αδειοδοτικές διαδικασίες
 • Μελέτες αρχικές και εφαρμογής
 • Επιλογή εξοπλισμού
 • Επίβλεψη κατασκευής
 • Συμβουλές χρηματοδότησης
 • Λειτουργία και συντήρηση
 • Ανακαίνιση και βελτιώσεις
 • Αξιολόγηση έργων
 • Συμβουλές συνεργασιών

 • Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
  top