Έργα

Δείτε αναλυτικά τα έργα μας

SR
EL
EN
EN
EL
SR
 • Ισχύς (Pn) : 3500 kW
  Ύψος (Hg) : 260 m
  Παροχή (Qn) : 1.75 l/s

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες, συμμετείχε στην χρηματοδότηση, παραγγελιά εξοπλισμού και αρχική κατασκευή του έργου. Στην συνέχεια ανέλαβε πλήρως και ολοκλήρωσε την επέκταση του έργου από 1.950 ΚW σε 3.500 ΚW. Πραγματοποίησε εκ των υστέρων εργασίες βελτίωσης. Επί του παρόντος είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ
  ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ
 • ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες, συμμετείχε στην χρηματοδότηση, παραγγελιά εξοπλισμού και αρχική κατασκευή του έργου. Στην συνέχεια ανέλαβε πλήρως και ολοκλήρωσε την επέκταση του έργου από 1.950 ΚW σε 3.500 ΚW. Πραγματοποίησε εκ των υστέρων εργασίες βελτίωσης. Επί του παρόντος είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  Ισχύς (Pn) : 3500 kW
  Ύψος (Hg) : 260 m
  Παροχή (Qn) : 1.75 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 130 m
  Παροχή (Qn) : 950 l/s

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Η ECEN ολοκλήρωσε το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών. Επί του παρόντος, η ECEN είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ
  ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ
 • ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Η ECEN ολοκλήρωσε το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών. Επί του παρόντος, η ECEN είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 130 m
  Παροχή (Qn) : 950 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 1950 kW
  Ύψος (Hg) : 90 m
  Παροχή (Qn) : 2700 l/s

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Oλοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ
  ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ
 • ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Oλοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  Ισχύς (Pn) : 1950 kW
  Ύψος (Hg) : 90 m
  Παροχή (Qn) : 2700 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 245 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
  ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
 • ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 245 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 100 m
  Παροχή (Qn) : 1.1 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ
  ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ
 • ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 100 m
  Παροχή (Qn) : 1.1 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 450 m
  Παροχή (Qn) : 280 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 1
  ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 1
 • ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 1

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 450 m
  Παροχή (Qn) : 280 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 220 m
  Παροχή (Qn) : 600 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2
  ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2
 • ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 220 m
  Παροχή (Qn) : 600 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 210 m
  Παροχή (Qn) : 560 l/s

  Η ECEN διενεργεί την διαδικασία αδειοδότησης και έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΒΑΛΑΜΑΖΙ
  ΜΥΗΣ ΒΑΛΑΜΑΖΙ
 • ΜΥΗΣ ΒΑΛΑΜΑΖΙ

  Η ECEN διενεργεί την διαδικασία αδειοδότησης και έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 210 m
  Παροχή (Qn) : 560 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 355 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 1
  ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 1
 • ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 1

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 355 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 400 m
  Παροχή (Qn) : 300 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 2
  ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 2
 • ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 2

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 400 m
  Παροχή (Qn) : 300 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 230 m
  Παροχή (Qn) : 500 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΚΟΡΠΟΥ
  ΜΥΗΣ ΚΟΡΠΟΥ
 • ΜΥΗΣ ΚΟΡΠΟΥ

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 230 m
  Παροχή (Qn) : 500 l/s

 • Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 240 m
  Παροχή (Qn) : 500 l/s

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία περιβαλλοντικής και δασικής αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  ΜΥΗΣ ΑΣΠΡΗ ΓΚΟΥΡΑ
  ΜΥΗΣ ΑΣΠΡΗ ΓΚΟΥΡΑ
 • ΜΥΗΣ ΑΣΠΡΗ ΓΚΟΥΡΑ

  Η ECEN ολοκλήρωσε την διαδικασία περιβαλλοντικής και δασικής αδειοδότησης και τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

  Ισχύς (Pn) : 995 kW
  Ύψος (Hg) : 240 m
  Παροχή (Qn) : 500 l/s

Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
top