Έργα σε λειτουργία

Δείτε αναλυτικά τα έργα μας

EL
EN
EN
EL
 • Ισχύς (Pn) : 3500 kW
  Ύψος (Hg) : 260 m
  Παροχή (Qn) : 1.75 m3/s
  Τοποθεσία : Θερμόρεμα, Σπερχειάδα Ν. Φθιώτιδας

  Συμμετοχή : Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες, συμμετείχε στην χρηματοδότηση, παραγγελία εξοπλισμού και αρχική κατασκευή του έργου. Στην συνέχεια ανέλαβε πλήρως και ολοκλήρωσε την επέκταση του έργου από 1.950 ΚW σε 3.500 ΚW. Πραγματοποίησε εκ των υστέρων εργασίες βελτίωσης. Επί του παρόντος είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ
  ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ
 • ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες, συμμετείχε στην χρηματοδότηση, παραγγελία εξοπλισμού και αρχική κατασκευή του έργου. Στην συνέχεια ανέλαβε πλήρως και ολοκλήρωσε την επέκταση του έργου από 1.950 ΚW σε 3.500 ΚW. Πραγματοποίησε εκ των υστέρων εργασίες βελτίωσης. Επί του παρόντος είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  Ισχύς (Pn) : 3500 kW
  Ύψος (Hg) : 260 m
  Παροχή (Qn) : 1.75 m3/s
  Τοποθεσία : Θερμόρεμα, Σπερχειάδα Ν. Φθιώτιδας

 • Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 130 m
  Παροχή (Qn) : 950 l/s
  Τοποθεσία : Κακόρεμα, Παλαιόκαστρο Ν. Φθιώτιδας

  Συμμετοχή : Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Η ECEN ολοκλήρωσε το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών. Επί του παρόντος, η ECEN είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ
  ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ
 • ΜΥΗΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ

  Η ECEN είναι ο κύριος μέτοχος του έργου, ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Η ECEN ολοκλήρωσε το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών. Επί του παρόντος, η ECEN είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του.

  Ισχύς (Pn) : 950 kW
  Ύψος (Hg) : 130 m
  Παροχή (Qn) : 950 l/s
  Τοποθεσία : Κακόρεμα, Παλαιόκαστρο Ν. Φθιώτιδας

 • Ισχύς (Pn) : 1950 kW
  Ύψος (Hg) : 90 m
  Παροχή (Qn) : 2700 l/s
  Τοποθεσία : Καστανιώτικο Ρέμα, Καστανιά, Ν. Τρικάλων

  Συμμετοχή : Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Oλοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ
  ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ
 • ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Oλοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  Ισχύς (Pn) : 1950 kW
  Ύψος (Hg) : 90 m
  Παροχή (Qn) : 2700 l/s
  Τοποθεσία : Καστανιώτικο Ρέμα, Καστανιά, Ν. Τρικάλων

 • Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 245 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s
  Τοποθεσία : Πουγκακια, Ν. Φθιώτιδας

  Συμμετοχή : Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
  ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ
 • ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ

  Η ECEN ήταν καταρχήν ο κύριος μέτοχος του έργου και στην συνέχεια αποχώρησε. Ολοκλήρωσε την διαδικασία αδειοδότησης και όλες τις απαραίτητες αρχικές τεχνικές μελέτες. Επίσης συμμετείχε στην διαδικασία χρηματοδότησης, παραγγελίας εξοπλισμού και κατασκευής του έργου.

  Ισχύς (Pn) : 850 kW
  Ύψος (Hg) : 245 m
  Παροχή (Qn) : 400 l/s
  Τοποθεσία : Πουγκακια, Ν. Φθιώτιδας

Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
top