Εταιρεία

Σχετικά με την ECEN

EL
EN
EN
EL
ECEN

Η εταιρεία ECEN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 και ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα. Σήμερα συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσοντας νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με έργα αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού έργων ανανεώσιμων πηγών, κυρίως μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει όλο το εύρος της ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου ανανεώσιμων πηγών ή αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

ECEN

Η εταιρεία απασχολεί ομάδα έμπειρων μηχανικών και οικονομικών στελεχών και συνεργάζεται με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, που μπορούν να ανταποκριθούν με αξιοπιστία και στις πιο απαιτητικές φάσεις υλοποίησης και λειτουργίας ενός έργου ανανεώσιμων πηγών ή ενός έργου αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, κατέχει και λειτουργεί έργα συνολικής εγκαταστημένη ισχύος περίπου 5 MW και αναπτύσσει νέα δικά της έργα συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 20 MW περίπου και αποθηκευτικής ικανότητας περίπου 70 Mwh τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν εντός των επομένων 1-3 ετών.

Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
top