Εταιρεία

Σχετικά με την ECEN

SR
EL
EN
EN
EL
SR
ECEN

Η εταιρεία ECEN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1997 και είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα. Ο σκοπός της εταιρείας ήταν και παραμένει η ανάπτυξη και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η εταιρεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτει όλο το εύρος της ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, την αρχική αξιολόγηση μίας τοποθεσίας, τις αρχικές και τελικές τεχνικές μελέτες, την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την διευθέτηση συνεργασιών με προμηθευτές και εργολάβους, την χρηματοδότηση, την ένταξη σε προγράμματα επιχορηγήσεων, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση.

ECEN

Η εταιρεία απασχολεί ένα επιτελείο έμπειρων μηχανικών και οικονομικών στελεχών και διαθέτει δίκτυο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, που μπορούν να ανταποκριθούν με αξιοπιστία και στις πιο απαιτητικές φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

Σήμερα η εταιρεία συμμετέχει και λειτουργεί έργα συνολικής ισχύος 4,5 MW και έχει σε εξέλιξη νέα δικά της έργα συνολικής ισχύος 3 MW τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν εντός των επομένων 2-3 ετών.

Η ECEN έχει επεκτείνει πλέον τις δραστηριότητές της και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει ξεκινήσει συνεργασίες για την ανάπτυξη και άλλων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε τρίτους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
top