Υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

SR
EL
EN
EN
EL
SR
Services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ECEN διαθέτει έμπειρο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Mε την πολυετή εμπειρία της παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα ανάπτυξης κατασκευής και λειτουργίας ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

+Αρχική αξιολόγηση / Μετρήσεις Ροής

Η αρχική αξιολόγηση του υδροδυναμικού και η σωστή χωροθέτησή είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της ανάπτυξης ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού. Επειδή στην υλοποίηση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού υπεισέρχεται ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων (υδρολογικά, περιβάλλον, δίκτυα, προσβάσεις, κατασκευαστικά κτλπ) απαιτείται πολύ καλή και σφαιρική γνώση του αντικειμένου των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η ECEN με πολύχρονη ενασχόληση με το αντικείμενο και το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει εγγυάται την αξιόπιστη αξιολόγηση και την βέλτιστη λύση για την αξιοποίηση κάποιας θέσης.

Η ECEN διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και αναλαμβάνει την πραγματοποίηση μετρήσεων παροχών υδάτων και την συλλογή υδρολογικών στοιχείων.

+Αδειοδοτικές διαδικασίες

Για την αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών συνήθως η νομοθεσία είναι δαιδαλώδης, ασαφής, απαιτεί την συνεργασία πολλών δημοσίων υπηρεσιών και την έκδοση μεγάλου αριθμού εγκρίσεων, γεγονός που καθιστά την αδειοδότηση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού εξαιρετικά χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και δαπανηρή.

Η ECEN έχει αδειοδοτήσει μεγάλο αριθμό μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις ιδιαιτερότητές τους, αναλαμβάνει την αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και εγγυάται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

+Μελέτες αρχικές και εφαρμογής

Η κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού είναι πολυσύνθετο τεχνικό έργο στο οποίο υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, οι τεχνικές μελέτες, τόσο οι αρχικές όσο και οι μελέτες εφαρμογής, είναι καθοριστικές για την ορθή αξιοποίηση ενός χώρου και την αποδοτικότητα της επένδυσης.

H ECEN με την πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία της και με την ομάδα έμπειρων μηχανικών που διαθέτει παρέχει στους συνεργάτες της πάντοτε άριστες τεχνικές μελέτες και λύσεις, στα όποια προβλήματα προκύψουν.

+Επιλογή εξοπλισμού

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι αυτό που καθιστά ένα μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό μία ασφαλή και κερδοφόρα επένδυση. Καθώς κάθε μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός είναι πολυσύνθετο έργο με τις δικές του ιδιαιτερότητες η επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού απαιτεί άριστες γνώσεις αφενός των τεχνικών θεμάτων και αφετέρου των προμηθευτών της αγοράς.

Η ECEN με την πολυετή εμπειρία στο χώρο έχει συνεργασθεί με αξιόλογους οίκους κατασκευής εξοπλισμού παρέχει αξιόπιστες συμβουλές για την επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:

 • Στρόβιλοι - Γεννήτριες
 • Αυτοματισμοί
 • Υδραυλικά συστήματα - εξαρτήματα
 • Αγωγοί προσαγωγής υδάτων
 • Εφαρμογές Τηλεπικοινωνίας

 • +Επίβλεψη κατασκευής

  Η επίβλεψη κατασκευής ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού είναι διαδικασία που απαιτεί την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Η σωστή επίβλεψη διατηρεί τα κόστη της κατασκευής χαμηλά και εξασφαλίζει την ποιοτική κατασκευή του έργου.

  Η ECEN έχει πολυετή εμπειρία και έχει αναπτύξει σε άριστο βαθμό τις απαραίτητες δομές ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί την επίβλεψη εργασιών κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, οποιουδήποτε επιπέδου, πολυπλοκότητας και δυσκολίας. Επίσης η ECEN έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργατών, η επιλογή των οποίων έχει γίνει με κριτήριο την βέλτιστη ποιότητα κατασκευής. Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει και να προτείνει νέους συνεργάτες, επεκτείνοντας τις επιλογές των συνεργατών της.

  Η ECEN διασφαλίζει το ποιοτικό αποτέλεσμα με την παροχή υπηρεσίας επίβλεψης και κατασκευαστικής διαχείρισης ενός έργου, με τα έμπειρα στελέχη που διαθέτει.

  +Συμβουλές χρηματοδότησης

  Ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός είναι επένδυση εντάσεως κεφαλαίου και απαιτεί σημαντικά ποσά για την κατασκευή του ενώ οι δαπάνες λειτουργίας του είναι σχετικά χαμηλές. Έτσι η επιλογή και η εύρεση της καταλληλότερης χρηματοδότησης, ειδικά σε έργα χαμηλής αποδοτικότητας είναι αυτή που θα καθορίσει εάν μία επένδυση σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό είναι βιώσιμη και κερδοφόρα.

  Η ECEN έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων, έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με την ειδικευμένη εμπειρία που έχει αποκομίσει είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές για τη χρηματοδότηση έργων αλλά και τις δυνατότητες ένταξης τους σε επιδοτούμενα προγράμματα όταν αυτά είναι διαθέσιμα.

  +Λειτουργία και συντήρηση

  Εφόσον κατασκευαστεί ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός για να καταστεί και αποδοτικός θα πρέπει να επιτυγχάνεται άριστη εκμετάλλευση του υφιστάμενου υδροδυναμικού και υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας του παραγωγικού εξοπλισμού. Αυτό είναι εφικτό με την σωστή διαχείριση των πόρων του έργου, προσωπικού και εξοπλισμού, την τήρηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος συντήρησης και την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.

  Στις μονάδες στις οποίες έχει αναλάβει την συντήρηση και τη διαχείριση λειτουργίας, η ECEN ακολουθεί αυστηρά προγράμματα συντήρησης, παρακολουθεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως την λειτουργία, παρεμβαίνει και αποκαθιστά άμεσα οποιαδήποτε βλάβη προκύψει και επιτυγχάνει άριστους βαθμούς διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής.

  Επίσης η ECEN έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών για να παρέχει ακόμα και πολύ εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

 • Έλεγχος βαθμού απόδοσης ενεργειακού συστήματος
 • Έλεγχος λειτουργίας γεννήτριας και στροβίλου
 • Ηλεκτρολογικοί έλεγχοι και αποκαταστάσεις βλαβών

 • +Ανακαίνιση και βελτιώσεις

  Μία σειρά προβλημάτων, όπως η γήρανση του εγκαταστημένου εξοπλισμού, ο ελλιπής αρχικός σχεδιασμός, διάφορα τεχνικά προβλήματα, η συχνή εμφάνιση βλαβών, ο χαμηλής ποιότητας εξοπλισμός και ο χαμηλός βαθμός διαθεσιμότητας, μειώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας τους με ανακαινίσεις, ανακατασκευές και βελτιώσεις σε υποδομές και εξοπλισμό.

  Η ECEN με το έμπειρο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει μπορεί να παρέχει συμβουλές για την βελτίωση της λειτουργίας ενός σταθμού και να αναλάβει την μελέτη και υλοποίηση οποιοδήποτε εργασιών απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγικότητας ενός σταθμού, όπως αντικατάσταση πεπαλαιωμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τροποποιήσεις των υποδομών, τροποποιήσεις του τρόπου λειτουργίας και παρακολούθησης.

  +Αξιολόγηση έργων

  Ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, εφόσον γίνει από την αρχή μια ακριβής οικονομοτεχνική αξιολόγησή του, μπορεί να αποτελεί μία ασφαλή και αποδοτική επένδυση. Όμως, για την υλοποίηση και την λειτουργία του υπεισέρχεται ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων, τεχνικών, οικονομικών, νομικών η οικονομοτεχνική αξιολόγηση του είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί πρόσωπα που πέρα από με τεχνικές και οικονομικές γνώσεις κατέχουν και την πλήρη και σφαιρική γνώση του αντικειμένου των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

  Η ECEN διαθέτει έμπειρο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες συμβουλές και οικονομοτεχνικές αξιολογήσεις για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς είτε αυτοί βρίσκονται ακόμα υπό σχεδίαση είτε λειτουργούν.

  +Συμβουλές συνεργασιών

  Η τεχνολογία των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών είναι μία από τις πλέον ώριμες τεχνολογίες και η επένδυση σε αυτούς είναι από τις πλέον ασφαλείς και αποδοτικές, για τον λόγο αυτό υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη να επενδύσουν σε αυτή την τεχνολογία. Πολλές από αυτές διαθέτουν μεν μεγάλη οικονομική δυνατότητα αλλά δεν διαθέτουν αδειδοτημένους σταθμούς. Όπως επίσης υπάρχουν πολλοί, είτε μικρές εταιρείες είτε ιδιώτες, οι οποίοι έχουν προβεί στην αδειοδότηση κάποιων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών αλλά για διαφόρους λόγους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για την υλοποίηση αυτών των έργων.

  Η ECEN δραστηριοποιείται στον χώρο των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εδώ και 16 έτη, γνωρίζει καλά όλη την Ευρωπαϊκή αγορά, γνωρίζει και κατά καιρούς έχει συνεργαστεί και με εταιρείες που διαθέτουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα και ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς όπως επίσης και ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν έργα υπό αδειοδότηση αλλά για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν. Η ECEN με εμπιστευτικότητα παρέχει αξιόπιστες συμβουλές για την ορθή τεχνικοοικονομική αξιολόγηση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, την εύρεση αξιόπιστων συνεργατών και συνδράμει αποτελεσματικά στην σύναψη επωφελών και για τις δύο πλευρές συμφωνιών που σκοπό έχουν την υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

  Copyright © Ecen. All right reserved. Powered by : iDreams
  top